Dusičnany v pitné vodě

04.11.2018

Dusičnany v pitné vodě - co mohou způsobit a jak je odstranit

Bezchloridové odstranění dusičnanů
Poptávka úpravny | Rozbor vody | E-shop
Dusičnany v pitné vodě
Sine aqua deest vita, aneb bez vody není života. Rčení, které přesně vyjadřuje nezastupitelný význam vody pro člověka. Voda je součástí všech živých systémů a u člověka tvoří největší podíl jeho tělesné hmoty. Velmi tedy záleží na tom, jakou vodu pijeme. Jeden z nejrozšířenějších problémů pitné vody je vysoká hodnota dusičnanů.


Odkud se do vody dostanou?

Hlavními faktory odpovědnými za výskyt dusičnanů v podzemních vodách jsou zejména užívání umělých hnojiv, nakládání s organickými odpady převážně ze zemědělských chovů hospodářských zvířat a změny ve využívání půdy. Sloučeniny dusíku pronikají do podzemních vod nejčastěji průsakem z přehnojené půdy, nebo z nechtěného vsakování odpadních vod z netěsných žump a kanalizací. Do povrchových vod se mohou sloučeniny dusíku dostávat jednak z výpustí přečištěných odpadních vod, ale také splachy z uměle hnojených nebo kejdovaných polí a luk následkem silných dešťů.


Co dusičnany v pitné vodě mohou způsobit?

Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě mohou působit závažné zdravotní problémy. Dusičnany se v zažívacím traktu přeměňují na dusitany, které se podílejí na vzniku methemoglobinu a tím na poruše přenosu kyslíku krví. Nejcitlivější částí populace jsou v této souvislosti kojenci do 3 měsíců věku krmení umělou výživou, vzhledem k riziku vzniku (kojenecké) methemoglobinémie. Dalšími citlivými skupinami jsou těhotné ženy a lidé s poruchami metabolismu. Reakcí dusitanů v žaludku s některými součástmi potravy mohou vznikat rakovinotvorné nitrosaminy. Kromě toho byly v provedených studiích popsány další možné zdravotní dopady příjmu dusičnanů. Běžně se stravující člověk přijme většinu dávky dusičnanů (a dusitanů) potravou, a to zejména v zelenině a také v masných výrobcích, kam se přidávají jako povolená aditiva. Avšak při vyšším obsahu dusičnanů v pitné vodě (nad 50 mg/l) se i pitná voda stává pro člověka významným zdrojem dusičnanů.


Jak je z vody odstranit?

Vzhledem k tomu, že existuje řada dosud nevyjasněných otázek o vlivu dusičnanů na zdraví člověka, je žádoucí snižovat expozici obyvatel dusičnanům z pitné vody na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň.
Jednou z možností jsou membránové technologie. Ty dokáží snížit i velmi vysoké hodnoty dusičnanů. Jejich nevýhodou ovšem je ovlivnění a možné zhoršení jiných ukazatelů pitné vody. Je to zejména vápník a hořčík, který za reverzní osmózou nevyhovuje požadavkům kladeným na pitnou vodu. Případná zpětná mineralizace nedokáže u zařízení ‚pod dřez‘ tento deficit dorovnat. Dalším důsledkem je pokles pH vody, který může být v některých případech také problém.

Patrně nejrozšířenějším způsobem pro rodinné domy i obce jsou iontoměničové technologie. To jsou filtry, kam se (laicky řečeno) pro správné fungování sype sůl. I tato technologie má ovšem své limity. Ty se obecně začínají projevovat v místech, kde součet hodnoty dusičnanů a chloridů v surové vodě překračuje 100 mg/l.

Pro případy nepříznivých hodnot dusičnanů i chloridů, které brání použití klasických iontoměničů regenerovaných solí a pro náročnější zákazníky na kvalitu vody se nabízí se iontoměničové technologie pracující v režimu, kdy nedochází k navyšování chloridů v pitné vodě. Říká se jim také filtry s dvojím praním. Ty dokáží eliminovat nedostatky reverzních osmóz i omezující limity iontoměničů regenerovaných solí. Na rozdíl od reverzní osmózy jsou k vodě šetrné a negativně neovlivňují další parametry. Oproti běžným iontoměničům lépe odstraní dusičnany a příznivě ovlivní i hodnotu chloridů.


Použité zdroje:
MUDr. František Kožíšek, Ing. Daniel Weyessa Gari, PhD., RNDr. Vladimíra
Puklová, Státní zdravotní ústav Praha, Expozice obyvatel chemickým látkám z pitné vody
Havel B., Hodnocení zdravotního rizika dusičnanů a dusitanů z pitné vody.
Jitka Nádeníková, Univerzita Karlova, 3.lékařská fakulta, Dusičnany v pitné vodě
Máte zájem o vypracování nabídky? Napište nám!
Kontaktujte nás
Akreditované rozbory vody s dopravou i odběrem
Potřebujete rozbor vody kvůli návrhu vhodné úpravny? Sháníte rozbor pro kolaudaci nebo pro jednání s úřady?
Mám zájem

Přehled všech aktualit

Aktuality

Provoz o vánocích 2022

Provoz o vánocích 2022 - Provoz o vánocích 2022

Více informací

Úprava bazénové vody ozónem

Chlorace bazénové vody je dosud nejrozšířenějším způsobem její dezinfekce, protože se jedná o způsob s dlouholetou tradicí. Snadno aplikovatelný, relativně účinný a v důsledku svého rozšíření také poměrně levný.
Více informací

TIP: Jste odkázáni na studnu?

Pryč je doba, kdy se nám problémy s extrémními suchy zdály bezpečně vzdálené a mohli jsme se těšit na zelené jaro, mlhavý podzim a Ladovskou zimu. Co znamená změna klimatu a s tím spojený úbytek pitné vody pro majitele rodinných domů, odkázaných na vodu ze studní? Přemýšlíte, jak se na suché roky připravit a jak si zajistit stabilní dodávku vody ze studny do vašeho domova? Čtěte dál.
Více informací

Jak vybrat čerpadlo do vrtané či kopané studny?

Jedním z nejdůležitějších zdrojů, které bereme z přírody, je voda. Kvalitní voda je cenná hlavně u rodinných domů, a proto se do ní vyplatí investovat. Studny nám zajistí kvalitní vodu po celý rok. Prvotní náklady jsou vyšší, ale investice do studny se vám za pár let vrátí. Jaký je rozdíl mezi kopanou a vrtanou studnou? Jaké čerpadlo zvolit? Jak se o něj starat, aby vydrželo co nejdéle funkční?
Více informací
© 2012 - 2024 Stillea Europe, s. r. o.