Reference

Naše společnost má za dobu své existence za sebou několik tisíc dodávek úpraven pitné či procesní vody. Mezi dlouhodobé zákazníky patří nejen běžné domácnosti, ale i firmy, instituce a obce. V našem přehledu vás proto chceme seznámit pouze s úpravnami, které nějakým způsobem vybočují z běžného stereotypu.

Odstranění dusičnanů a snížení chloridů bez reverzní osmózy

Pro našeho zákazníka (domov pro seniory) jsme řešili problém s nadlimitní hodnotou dusičnanů v pitné vodě. Zákazník již měl instalovánu úpravnu s využitím reverzní osmózy od jiného dodavatele. Hygiena ovšem instalované zařízení nepovolila k provozu. Problém spočíval v tom, že hodnota vápníku a hořčíku nedosahovala minimálních legislativou stanovených hodnot. Námi dodané zařízení využívající iontoměniče nahradilo stávající řešení. Došlo ke snížení hodnoty dusičnanů i chloridů v upravené vodě.

Hodnoty byly následující:

  Surová voda Upravená voda
Dusičnany 100 mg/l < 1 mg/l
Chloridy 50 mg/l 34 mg/l

 

Odstranění velmi vysokých hodnot železa a manganu

Pro menší ubytovací zařízení v jihočeském kraji jsme řešili odželeznění. Kromě extrémně vysokých hodnot železa a manganu byla problémem také nedostatečná výška ve sklepě, kde mělo být vše instalováno. Není bez zajímavosti zdůraznit, že jak hodnoty surové, tak hodnoty upravené vody pocházejí z rozborů, které byly vyhotoveny 7 let po instalaci úpravny. Nejsou to tedy hodnoty nové, ale v kontrolních rozborech zcela pravidelné.

Hodnoty byly následující:

  Surová voda Upravená voda
Železo 16,7 mg/l 0,07 mg/l
Mangan 0,591 mg/l < 0,005 mg/l

 

Voda destilovaná pro bazény v pavilónu plazů, zamlžování

Pro nově budovaný pavilón zoologické zahrady jsme řešili dodávku vody v kvalitě vody 'destilované'. Upravená voda slouží jako zdroj pro dopouštění bazénů a terárií s plazy. Vzhledem k obtížnější prostorové situaci a omezené šířce vstupu jsme museli svařit nádrž o požadavaném objemu 3m3 v poměrně netypické výšce. Součástí instalace bylo také zajištění rovnoměrné vlhkosti v určitých mezích a kromě úpravy vody se tedy také jednalo o dodávku zamlžování.

Úprava vody byla řešena reverzní osmózou. Jedná se o průmyslovou reverzní osmózu našeho vývoje a výroby. Výhodou je vysoká modularita našeho řešení, které umožňuje s minimálními náklady navýšit výkon zařízení. Hliníkové rámy se vyznačují snadnou úpravou konfigurace jednotky a posunutím všech dílů na rámu bez nutnosti svařování. Mají neobyčejně vysokou pevnost při hmotnosti výrazně nižší než u jiných zařízení. Reverzní osmózu je možné dovybavit výstupy dle požadavku zákazníka tak, aby bylo možné celou úpravnu vody zapojit do stávajícího PLC nebo jí vzdáleně dozorovat. Naši pracovníci jsou schopni připravit PLC vstupy/výstupy i pro vzdálený provoz změkčovačů před reverzní osmózou.

Výkon úpravny činí 2,5 m3/den při dodržení konduktivity pod 3 µS/cm. 

 

Úprava bazénové vody ozónem

Pro naše stávající zákazníky s úpravnou vody pitné jsme původně měli dodávat pouze technologii pro úpravu vody v bazénu. Nakonec se jednalo o kompletní dodávku na klíč. Fotogalerie neobsahuje fotky pro katalog, omluvte tedy jejich kvalitu. Nicméně je na ní dobře vidět postup výstavby na dvou různých bazénech.

Voda je upravována bez chloru za pomocí ozonu. Výsledek je křišťálová voda bez obvyklého chemického zápachu a pálení očí. Pro děti, osoby s astma nebo alergiemi ideální řešení..

Doúprava dešťové vody pro obchodní centrum

Pro nově dostavěné obchodní centrum jsme instalovali systém na dočištění dešťové vody o výkonu cca 5,5 m3/h.

Odstranění dusičnanů a snížení chloridů, dezinfekce, odstranění alachloru a propachloru

Pro malý potravinářský provoz ve středočeském kraji jsme dodávali úpravnu vody pro snížení dusičnanů, odstranění alachloru a propachloru z vody a zajištění mikrobiologické nezávadnosti. S ohledem na hodnoty dusičnanů, chloridů a síranů v surové vodě zněl požadavek hygieny na úpravu iontoměniči, která dokáže snížit hodnotu chloridů v případě kolísání dusičnanů, chloridů nebo síranů.

 

Hodnoty byly následující:

  Surová voda Upravená voda
Dusičnany 93 mg/l < 4 mg/l
Chloridy 33 mg/l 19 mg/l
Alachlor 2,65 μg/l < 0,025 μg/l
Propachlor 0,175 μg/l < 0,025 μg/l
Koliformní bakterie 9 KTJ/100ml 0 KTJ/100ml

 

 

© 2012 - 2024 Stillea Europe, s. r. o.